Forum

Kleurennota

De ‘Vlaamse Regering’ heeft dus naar aanleiding van 11 juli een ‘Kleurennota’ gebaard. Zelden zag men zoveel nietszeggende, versleten gemeenplaatsen bij elkaar. Bovendien is het een monument van paternalisme.
De dames en heren ‘Vlaamse ministers’ schijnen te denken dat de modale Vlaming nota bene van de politiek nog lessen in verdraagzaamheid te krijgen heeft. Als Vlaanderen is wat het nu is, is dat dankzij de onverdroten, onbaatzuchtige inspanning van duizenden gewone Vlamingen. Dit Vlaanderen is een product van de democratie van het zuiverste water. En bovenop bracht dat Vlaanderen het grootste vredesmonument ter wereld voort, dat overigens eerst door handlangers van de staat België opgeblazen werd.
De ‘Kleurennota’ is zoals de ‘Vlaamse Regering’ zelf: waardeloos.


van de redactie

Tja, wat moet je daarop zeggen? Het is duidelijk dat deze lezer niet erg tevreden is met de Kleurennota, een plan voor de toekomst van Vlaanderen. Ook legt hij duidelijk de link met de nutteloosheid van de Vlaamse Regering. Maar laat duidelijk zijn dat hij met ‘nutteloos’ doelt op de weinige autonomie die de Vlaamse overheid zou hebben. Wat wil hij dan? Complete onafhankelijkheid? Wanneer is genoeg genoeg? Geef de separatisten een vinger en direct erna grijpen ze al naar de arm!
Laten we toch even stilstaan bij het zinnetje “Dit Vlaanderen is een product van de democratie van het zuiverste water”. Vlaanderen is een product van een democratie. Dit impliceert dat Vlaanderen onstaan is uit een volgens hem ‘perfecte’ democratie die dus al bestond . In welke staat was deze democratie dus al aanwezig? Zou hij België bedoeld hebben? Waarschijnlijk niet, dus wat wou hij eigenlijk zeggen? Dat Vlaanderen op democratisch vlak een voorbeeld is voor de rest van de wereld? Al eens gehoord van het Vlaams Blok? En van het feit dat ondanks die oh zo perfecte democratie deze overduidelijke fascistische partij groeiend succes heeft bij elke verkiezingen? En als die democratie dan toch zo perfect is, waarom noemt hij de Vlaamse Regering, die er toch de uitvoerder van is, nutteloos?
Hetvolgende moet een beschaafd mens toch ook tegen de borst stoten: “En bovenop bracht dat Vlaanderen het grootste vredesmonument ter wereld voort, dat overigens eerst door handlangers van de staat België opgeblazen werd”. Dat is toch complete onzin! Als ik mij niet vergis, werd de IJzertoren (het monument in kwestie) gebouwd na de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog werd dat monument inderdaad opgeblazen... door het Duitse leger! Sta mij toe te zeggen dat België in deze twee wereldoorlogen tegen Duitsland steeds de kant gekozen heeft van de Geallieerde Troepen, waardoor België - als ik mij niet vergis - in Duitsland dus helemaal handlanger vond!
Tussen haakjes: is de IJzertoren nu echt zo’n vredesmonument? Misschien was dit initieel de bedoeling, maar de Vlaamse Beweging heeft in elk geval beslag gelegd op de symboliek ervan. AVV-VVK staat trouwens helemaal niet voor iets zoals “Alles Voor de Mensheid, de Mensen Voor Elkaar”.
Bij deze duidelijk separatistische lezer zijn subjectieve, nationalistische gevoelens belangrijker dan objectieve, historische gegevens. En het zou naïef zijn om te beweren dat hij de enige nationalist is met zo’n ‘logica’...


uit Knack (jaargang 30, nr. 31; 2 tot 8 augustus 2000)

Terug