FELIX DE BOECK

Home werk schilderijen museum bibliografie

Felix de Boeck
Felix de Boeck: kort voor zijn dood
zelfportret
zelfportret


Valid XHTML 1.0 Strict

Felix de Boeck: en de boer, hij schilderde voort...

Felix de Boeck werd geboren op 12 januari 1898. Zijn vader, Jan, was 15 jaar jonger dan zijn moeder Louise van Breetwater, dochter van de burgemeester van Drogenbos. Ze huwde tegen de wil van haar familie in met de jonge boer uit het naburige Sint-Kwintens-Lennik. Het jonge paar huwde en trok in in de hoeve waarnaast zich nu het Felix-de-Boeckmuseum bevindt. Het paar kreeg 3 kinderen, Felix was de jongste.

Moeder was intelligent en sprak Frans, wat heel wat betekende in die dagen. Ze was ook sterk religieus. Vader was groot, sterk en imposant, maar praktisch ongeletterd. “Toch stichtte hij samen met de brouwer in 1897 de fanfare in Drogenbos”, zou Felix later trots vertellen.

In 1905 werd in Ukkel een college gesticht. Ze ronselden leerlingen en ja hoor, Felix was erbij. Hij eindigde zijn studies als primus met de hoogste onderscheiding. De directeur hoopte dat hij priester zou worden, maar zijn besluit stond vast: hij zou schilder worden. Maar omdat hij niet financieel van schilderen afhankelijk zou zijn, werd hij boer op de hoeve van zijn ouders. Hij trouwde in 1924 met zijn nicht Marieke. Ze kregen 5 kinderen, van wie er 4 stierven nog voor ze hun eerste levensjaar voltooid hadden. Het vijfde kind, Marcelleke, bleef leven, maar is mentaal en fysisch gehandicapt.

Zijn hele leven is verlopen volgens één vast tijdsschema. Zes dagen werkte hij op het veld en componeerde hij in gedachten allerlei doeken. Op zondag stapte hij zijn atelier binnen en schilderde wat hij tijdens de week had bedacht. Op maandag werd de kunstenaar een hardwerkende boer. Zijn vrouw Marieke steunde hem in zijn werk en was zijn grootste inspiratiebron.

Felix heeft de eerste steen gelegd van het Felix-de-Boeckmuseum in 1995. Niet lang hierna blies hij zijn laatste adem uit. Hij werd begraven naast zijn geliefde vrouw, die niet lang voordien gestorven was.

Felix de boeck was een interessante persoonlijkheid, die men kan leren kennen via zijn uitspraken:

“ Kleur is een gave van de natuur. Ik ken vooraf het resultaat. Ik kan dat blindelings en heb zelfs geen palet meer nodig. Je kan dat vergelijken met een toondichter, die schrijft ook muziek!”

“ Ik zou één thema in het oneindige kunnen hernemen in een wisselend spel van kleuren en gevoelsinhoud. Mijn schilderijen zijn mijn dagboek en aan de kleur van wat er op de ezel staat, herken je direct in welke gemoedstoestand ik ben.”

“ De cirkel is de expressie van het leven en de strakke lijn van het mystieke.”

Auteur: Lien Mahieu